Boligfoto for Airbnb og annen korttidsutleie

Eiendomsfoto fra Airbnb leilighet av stue med sofa og salongbord, vi ser inn til soverommet.

Enten oppdraget er for privatkunde som skal leie ut leiligheten i skoleferier et par ganger i året eller kommersielt utleieselskap med flere eiendommer i porteføljen; vi fotograferer boliger for korttidsutleie.

Bla ned for å lese om hva er likt og ulikt sammelignet med ordinær eiendomsfoto, eller kom straks i gang og få tilbud på fotografering av ditt utleieobjekt.

Salg, leie eller korttidsutleie; er det noe forskjell?

I motsetning til eiendommer som skal på det ordinære boligmarkedet – salg eller langtidsutleie – markedsføres boliger for korttidsutleie kontinuerlig og er å anse som kommersielle overnattingstilbud.

Hva angår markedsføring har disse objektene mye til felles, og noe som er ulikt.

Likt

Behovet for bilder til markesføring er i stor grad det samme; interiør- og eksteriørfoto, oversikt og detaljer, bilder av ulike kvaliteter som utsikt, parken i nærområdet og så videre, med utgangspunkt i kundens ønsker og behov.

Interiør, soverom, sollys gjennom vindu.
Boligfoto av kjøkken i utleiebolig.

Ulikt

Bruksområde og -periode.

Det mest vanlige formålet med eiendomsfoto er å markedsføre boligen mot den éne transaksjonen som utgjør salget eller leiekontrakten. Når kontrakten er signert opphører bruken av bildene i markedsføringssammenheng. Bruksrettigheter er begrenset til dette formålet og det reflekteres i pris.

Korttidsutleie forutsetter kontinuerlig markedsføring mot flere kundeforhold, ofte over en lengre periode. Markesføringen har dermed en høyere kommersiell verdi og det vil være behov for rettigheter som tar høyde for en slik bruk.

Det er imidlertid store variasjoner i hvor lenge en bolig skal være i korttidsutleie; alt fra en uke i vinterferien til hele sommeren til året rundt. Derfor spør vi om tidsperspektivet i skjemaet du kan fylle ut her på siden.

Ditt utleieobjekt

Kom i gang med markedsføringen av ditt utleieobjekt ved å klikke knappen under og få tilbud.

Profesjonell?

For profesjonelle aktører kan vi tilby fast avtale ved flere oppdrag. Klikk knappen under, velg «Bedrift» på skjemaet og fyll ut det som gjenstår av feltene, og vi tar det med i regnestykket.

Kom i gang og få tilbud på fotografering av din utleiebolig