Mastfoto

Mastfoto gir en oversikt som ikke er mulig fra bakkenivå

Mastfoto av enebolig med stor hage.

Bildet her, av en enebolig på stor tomt, er tatt fra ca. fem meters høyde. Det høye perspektivet gir en god oversikt over hagen og dens kvaliteter – i dette tilfellet en med potensiale for høyt aktivitetsnivå – og vi ser huset over træet mitt på bildet. Likevel er ikke perspektivet unaturlig høyt. Fra bakkenivå ville huset måtte fotograferes fra et annet sted på tomten og bildet ville ikke gitt samme helhetsinntrykk.

Der eiendommen står i skrått terreng er bruk av mastfoto enda viktigere for å få laget et godt fasadebilde.

Kom i gang og bestill fotografering av ditt salgsobjekt.